Pokazy-sex-telefon.pl

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem htpps://pokazy-sex-telefon.net służy do nawiązywania znajomości pomiędzy użytkownikami Serwisu w celu uczestnictwa w wirtualnych zabawach, pogawędkach i wymianie plików audio/video.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej umożliwiającej wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies i obsługującej szyfrowane połączenia SSL.
 3. Serwis może zawierać treści o charakterze erotycznym, dlatego każda osoba wchodząca na nasz Serwis oświadcza, że ukończyła 18 lat i chce przeglądać treści erotyczne.

§ 2 Definicje nazw użytych w Regulaminie

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://pokazy-sex-telefon.net.
 2. Użytkownik – osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w jakiejkolwiek formie z funkcjonalności Serwisu.
 3. Profil – konto zakładane poprzez formularz Rejestracji i Dodania Profilu w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może publikować własne treści i nawiązywać nowe kontakty.

§ 3 Informacje ogólne

 1. W ramach Serwisu Administrator świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem zamieszczania przez użytkowników plików, wpisów oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich danych, w tym plików elektronicznych.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych przez siebie w Serwisie treści, w tym plików, zdjęć, filmów, informacji i tekstów.
 3. Użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczać w Serwisie treści, w tym plików, zdjęć, informacji i tekstów, które naruszają przepisy prawa. Zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, rasistowskich, pedofilskich oraz jakichkolwiek treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich oraz takich, które są niezgodne z przepisami prawnymi. Zabronione jest również publikowanie realnych płatnych usług erotycznych.
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje działania na Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ani za szkody powstałe w wyniku takich działań. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, a także do poszanowania praw innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezakłócania pracy Serwisu oraz do niepodejmowania działań zmierzających do jego destabilizacji, w tym do niepodejmowania prób naruszenia zabezpieczeń Serwisu lub systemów informatycznych Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu, jego wyglądu oraz treści zawartych w Serwisie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści naruszających postanowienia Regulaminu oraz treści sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym szkody powstałe w wyniku awarii, przerw w dostępie do Serwisu, utraty danych, ataków hakerskich czy innych działań osób trzecich.
 6. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator ma prawo do podjęcia działań w celu jego egzekucji, w tym do usunięcia konta Użytkownika.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2022 roku.

§4 Zasady korzystania z usług

 1. Korzystanie z usług Serwisu jest możliwe po wcześniejszej rejestracji.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i wymaga podania prawdziwych danych osobowych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług Serwisu zgodnie z prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie usług Serwisu w celach niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu do usług Serwisu lub usuwania kont użytkowników, którzy naruszają postanowienia regulaminu.

§ 5 Zastrzeżenia praw autorskich

 1. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie, w tym pliki, zdjęcia, filmy, informacje i teksty są chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik serwisu nie ma prawa do kopiowania, reprodukowania, dystrybucji ani wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści zamieszczonych w serwisie, chyba że uzyskał na to zgodę właściciela praw autorskich.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich przez użytkownika serwisu, Administrator ma prawo do usunięcia treści naruszającej prawa autorskie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 4. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do niepublikowania treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień.

§ 6 Postępowanie w przypadku naruszenia praw autorskich

 1. W przypadku naruszenia praw autorskich przez użytkownika serwisu, Administrator ma prawo do usunięcia treści naruszającej prawa autorskie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 2. W przypadku otrzymania powiadomienia od właściciela praw autorskich o naruszeniu jego praw przez treść zamieszczoną w serwisie, Administrator podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia tej treści.
 3. W przypadku otrzymania powiadomienia od użytkownika serwisu o naruszeniu jego praw autorskich przez treść zamieszczoną przez innego użytkownika, Administrator podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu.

Polityka Prywatności

Kontakt: Email: administrator@pokazy-sex-telefon.net

 

 / 

Select menu by going to Admin > Appearance > Menus

Zaloguj

Wyślij wiadomość

My favorites